ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Γιατρός με το στανιό

Μολιέρου

18 Οκτωβρίου 2012 - Παράσταση στην Αθηένου

10 Οκτωβρίου 2012 - Παράσταση στην Έγκωμη

Τα μάτια σου δεκατέσσερα

25 Αυγούστου 2011 - Παράσταση στα Λύμπια

21 Οκτωβρίου 2011 - Παράσταση στην Αθηένου

3 Φεβρουαρίου 2012 - Φιλανθρωπική παράσταση στην Αθηένου

10 Φεβρουαρίου 2012 - Παράσταση στη Λάρνακα

Η μελωδία της ευτυχίας

16 Ιουλίου 2010 - Παράσταση στην Αθηένου

31 Αυγούστου 2010 - Παράσταση στα Λύμπια

15 Οκτωβρίου 2010 - Παράσταση στην Αθηένου

Οι άλλοι ήρωες

15 Νοεμβρίου 2009 - Παράσταση στην Αθηένου

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια

Αλεσάντρο Κασόνα

23 Οκτωβρίου 2008 - Πρώτη παράσταση στην Αθηένου

24 Οκτωβρίου 2008 - Δεύτερη παράσταση στην Αθηένου

Ωσπολλάτε αρκοντήναμεν

Μιχάλη Πιτσιλλίδη

14 Νοεμβρίου 2007 - Πρώτη παράσταση στην Αθηένου

15 Νοεμβρίου 2007 - Δεύτερη παράσταση στην Αθηένου

27 Νοεμβρίου 2007 - Παράσταση στη Λάρνακα

29 Νοεμβρίου 2007 - Παράσταση στη Λάρνακα

Μάιος 2008 - Παράσταση στην παροικία στην Αγγλία

18 Σεπτεμβρίου 2008 - Παράσταση στην Αθηένου στα πλαίσια αδελφοποίησης με Δήμο Νεάπολης

Υπάρχει και φιλότιμο

Αλέκου Σακελλάριου - Χρήστου Γιαννακόπουλου

23 Νοεμβρίου 2006 - Πρώτη παράσταση στην Αθηένου

24 Νοεμβρίου 2006 - Δεύτερη παράσταση στην Αθηένου

28 Νοεμβρίου 2006 - Παράσταση στη Λάρνακα

12 Απριλίου 2007 - Παράσταση στην Αθηένου

Ανώμαλη προσγείωση

του Κυριάκου Κυριάκου

4 Νοεμβρίου 2005 - Πρεμιέρα

11 Νοεμβρίου 2005 - Δεύτερη παράσταση

28 - 29 Απριλίου 2006 - Δύο παραστάσεις στην παροικία στην Αγγλία

Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο

5 Νοεμβρίου 2004 - Πρεμιέρα

10 Νοεμβρίου 2004 - Δεύτερη παράσταση

11 Νοεμβρίου 2004 - Παράσταση για τα Δημοτικά Σχολεία Αθηένου

26 Νοεμβρίου 2004 - Παράσταση στη Λάρνακα

10 Δεκεμβρίου 2004 - Παράσταση για το Κλεάνθειο και το Κωνσταντινελένειο

Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη

14 Νοεμβρίου 2003 - Πρεμιέρα

20 Νοεμβρίου 2003 - Δεύτερη παράσταση

28 Νοεμβρίου 2003 - Παράσταση στην Ορμήδεια

16 - 17 Απριλίου 2004 - Δύο παραστάσεις στην παροικία στην Αγγλία