ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
2013-2015

Πρόεδρος: Ευαγγελία Χατζηγιαννακού

Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Σίμου

Γραμματέας: Μάριος Πιερίδης

Ταμίας: Μαρία Βουρή

Μέλη:
Λευτέρης Λάμπρου
Μιχάλης Μάγος
Άντρη Βαρνάβα
Σταυρούλα Πεδουλίδου
Μαρία Κόλοκου
Ελένη Κουμίδου
Αιμιλία Σάββα

Προηγούμενα συμβούλια:
2011-2013
2009-2011
2007-2009