ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

Νοέμβριος 2005

Πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες για το έργο

Σκηνές από την παράσταση

Δίπλωμα συμμετοχής