Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
 • Σ.Π.Ε. ΑΘΗΕΝΟΥ
 • ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α. ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
 • ΦΟΥΡΝΟΙ ΖΟΡΠΑΣ
 • S.I.S. INSURANCE ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 • Κ.Ε.Β. ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΠΑΤΣΑΛΗ
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
 • ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
 • ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣ ΦΙΑΚΚΟΥ
 • ΤΑΒΕΡΝΑ «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»
 • ΤΑΒΕΡΝΑ «ΧΑΡΟΥΛΑΣ»
 • ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
 • ΒΑΣΕ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΔ
 • Κ & Κ STEEL WORKS LTD
 • ΝΙΚΟΣ ΚΝΟΦΟΣ ΛΤΔ
 • E & PH. ELEFTERIOU ALUMINIUM CO. LTD
 • ΑΝΤΩΝΗ ΣΕΑ (ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΕΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ)