ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Νοέμβριος 2003

Σκηνές από την παράσταση

Δίπλωμα συμμετοχής