ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
2009-2011


Πρόεδρος: Λευτέρης Λάμπρου

Αντιπρόεδρος: Νίκος Μηνάς

Γραμματέας: Άντρη Βαρνάβα

Ταμίας: Μαρία Βουρή

Μέλη:
Λευτέρης Σίμου
Μιχάλης Μάγος
Κύρος Λυτρίδης
Νόνη Παπουή
=>Τρέχον συμβούλιο