ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
2011-2013

Πρόεδρος: Νίκος Μηνάς

Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Λάμπρου

Γραμματέας: Ευαγγελία Χατζηγιαννακού

Ταμίας: Μαρία Βουρή

Μέλη:
Λευτέρης Σίμου
Μιχάλης Μάγος
Κύρος Λυτρίδης
Μιχάλης Καϊλάς
Άντρη Βαρνάβα
Μαρία Μαυραγάνη
=>Τρέχον συμβούλιο