Σ.Π.Ε. ΑΘΗΕΝΟΥ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηένου εκφράζει και μέσω της ιστοσελίδας του τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αθηένου.

Ο πρόεδρος της ΣΠΕ Αθηένου κ. Αντρέας Βουρής ζητά την υποστήριξη από όλα τα οργανωμένα σύνολα της Αθηένου και παράλληλα εξαγγέλλει την οικονομική υποστήριξη προς αυτά.

 

Κάθε χρόνο η ΣΠΕ Αθηένου είναι μέγας χορηγός του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου.