ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

19 Φεβρουαρίου 2011

 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2011 έγινε η εκδρομή στα χιόνια. Σ' αυτή συμμετείχαν παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος του Ομίλου.

 

Πιο κάτω φαίνονται κάποιες σχετικές εικόνες: