ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τον Ιούλιο του 2005 η Χορωδία του Δήμου Βόλου επισκέφτηκε την Κύπρο. Μια παράσταση δόθηκε στην Αθηένου με τη χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου.

Παρακολουθήστε τα τραγούδια που ακούστηκαν:

Το πέλαγο είναι βαθύ

Πήρα κόκκινα γυαλιά

Κάνε το δάκρυ σου χαρά

Μαυρομαλλούσα κοπελιά

 

Πιο κάτω φαίνονται κάποιες σχετικές εικόνες:

 

Άλλες εκδρομές στην υπόλοιπη Κύπρο