ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Τον Αύγουστο του 2005 η Χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου επισκέφτηκε το Βόλο για μια παράσταση με τη χορωδία του Δήμου Βόλου.

Πιο κάτω φαίνονται κάποιες σχετικές εικόνες:

 

     

  

 

Άλλες εκδρομές στην υπόλοιπη Ελλάδα