ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Στο διάστημα 10 - 21 Ιουλίου 2006 ομάδα του χορευτικού συγκροτήματος συμμετείχε σε πρόγραμμα νεολαίας στο Τορίνο της Ιταλίας. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαν αντίστοιχες ομάδες από την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ιταλία.