ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Στο διάστημα 4 - 15 Ιουλίου 2005 ομάδα του χορευτικού συγκροτήματος συμμετείχε σε πρόγραμμα νεολαίας στο Μόνταρζι της Γαλλίας. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαν αντίστοιχες ομάδες από την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στις 14 Ιουλίου 2005 έγινε η γιορτή «De La Liberté» (της ελευθερίας) και παρουσιάστηκαν χοροί.