Η χορωδία τραγουδά «Καρτερούμεν - Λίγο ακόμα»

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Μάιος 2008

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/Ezt8tCOFimY