Η χορωδία τραγουδά «Κάλαντα Κυκλάδων»

Αθηένου, 25 Δεκεμβρίου 2012

Προαύλιο εκκλησίας

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/9ICBGHRQj5c