Τα μέλη της χορωδίας δοκιμάζουν το γαλλικό κρασί

Dijon Γαλλίας, Δεκέμβριος 2006

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/Tne45T4rfcY