Η χορωδία τραγουδά «Αρκείς τζι επέθανα»

Αθηένου, Σεπτέμβριος 2008

(Αδελφοποίηση Δήμου Αθηένου με Δήμο Νεάπολης)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/yC7pCuByfRY

ΑΡΚΕΙΣ ΤΖΙ ΕΠΕΘΑΝΑ

Εψές τωρά τζιαι πόψε γυρεύκω να σε δω.
Που τα μαλλιά σου κόψε σημάδι να κρατώ.

Αρκείς τζι επέθανα τες στράτες έπιανα που τον πολύν καμό.
Αρκείς τζι επέθανα τες στράτες έπιανα μ' ακόμα καρτερώ.

Σαν ήλιος έλα φέξε ε ψέμαν η ζωή.
Ένα φιλί σου πέψε ν' αντέξει ως το πρωί.

Αρκείς τζι επέθανα τες στράτες έπιανα που τον πολύν καμό.
Αρκείς τζι επέθανα τες στράτες έπιανα μ' ακόμα καρτερώ.