ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Τον Ιούλιο του 2004 η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αθηένου επισκέφτηκε την Κυπαρισσία στην Ελλάδα. Στις 2 Ιουλίου δόθηκε παράσταση από τις Παιδικές Χορωδίες Αθηένου και Κυπαρισσίας.

Τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς, 2005, η Παιδική Χορωδία Κυπαρισσίας φιλοξενήθηκε στην Κύπρο. Στις 24 Ιουνίου δόθηκε παράσταση από τις Παιδικές Χορωδίες Αθηένου και Κυπαρισσίας στην Πλατεία Συνεργατισμού στην Αθηένου.

Δείτε πιο κάτω σχετικές εικόνες από την επίσκεψη στην Κυπαρισσία: