ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

9 Μαΐου 2003