ΕΚΑΤΟΝΤΑΧΡΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΑΝΘΟΥΣ

30 Ιανουαρίου 2008

Στις 30 Ιανουαρίου 2008 η χορωδία του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου συμμετείχε στον εορτασμό των 100 χρόνων του Δήμου Ακανθούς.

Ακούστηκαν τα πιο κάτω τραγούδια:

Εκδήλωση Δήμου Ακανθούς (Λευκωσία, Ιανουάριος 2008)

Έλα πάρε μου τη λύπη

Ούλλα χαλάλιν σου

Το γιασεμί

Πενταδάκτυλε

Καρτερούμεν

Λίγο ακόμα