Η χορωδία τραγουδά «Της αγάπης αίματα»

Αθηένου, 10 Νοεμβρίου 2012

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/uWiVLdGO3pA