Η χορωδία τραγουδά «Τα κουδουνάκια»

Αθηένου, 28 Δεκεμβρίου 2012

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/jxCfNpEMbD0