Η χορωδία τραγουδά «Ούλλα χαλάλι σου»

Αθηένου, Σεπτέμβριος 2008

(Αδελφοποίηση Δήμου Αθηένου με Δήμο Νεάπολης)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/s8CuuFfjAkY

ΟΥΛΛΑ ΧΑΛΑΛΙ ΣΟΥ

Τζιειν το μιτσίν το τρίμματο τα μελισσιά τα μάθκια
μες στο χακί στραφτοκοπούν αξίζουσιν παλάθκια.

Για την καρκιά τζιαι την αγκάλη του
μα το Θεό, ούλλα χαλάλιν του (δις)

Τα μελισσιά τα μάθκια του της μέλισσας ημοιάζουν
π' όντας σου κρούζουσιν τη μια την άλλη μέλι στάζουν.

Για την καρκιά τζιαι την αγκάλη του
μα το Θεό, ούλλα χαλάλιν του (δις)

Κύπρος μου για ένα γέλιο σου δκιω σου τον άνθρωπό μου
μόνο μιτά σου εν να δεχτώ να μοιραστώ το φως μου.

Για την καρκιά τζιαι την αγκάλη σου
μα το Θεό, ούλλα χαλάλι σου (δις)