Η χορωδία τραγουδά «Μαυρομαλλούσα κοπελιά»

Αθηένου, Ιούλιος 2005

(Επίσκεψη χορωδίας Δήμου Βόλου)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/-5mwPaVSEJU