Η χορωδία τραγουδά «Κάλαντα Κυκλάδων»

Αθηένου, 28 Δεκεμβρίου 2012

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/T-YEF-SU3ag