Η χορωδία τραγουδά «Απόψε εννα γενεί καυκάς»
Σόλο: Κύρος Λυτρίδης

Αθηένου, Σεπτέμβριος 2008

(Αδελφοποίηση Δήμου Αθηένου με Δήμο Νεάπολης)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/K_7gIYdeZ6s

ΑΠΟΨΕ ΕΝΝΑ ΓΕΝΕΙ ΚΑΥΚΑΣ
(Διασκευή)

Απόψε εννα γενεί καυκάς θα τραβηχτούν οι ππάλες (δις)
τζι ούλλοι εννα τρέξουν στον καυκά τζι εγιώ στες δκυο σου αγκάλες (δις)

Ρούλλα Ρούλλα Ρούλλα ρε Καρπασιτοπούλα (δις)
Τζι εσού εμ που με πέλλανες τζιαι έφαα τα ούλλα
Τζι εσού εμ που με φάλλαρες τζιαι ξόδεψα τα ούλλα

Απόψε εννα γενεί καυκάς θα τραβηχτούν μασιαίρκα (δις)
τζι ούλλοι εννα τρέξουν στον καυκά τζι εγιώ στα δκυο σου σιέρκα (δις)

Ρούλλα Ρούλλα Ρούλλα Αθηενιτοπούλα (δις)
Τζι εσού εμ που με πέλλανες τζιαι έφαα τα ούλλα
Τζι εσού εμ που με φάλλαρες τζιαι ξόδεψα τα ούλλα.