Η χορωδία τραγουδά «Τη υπερμάχω»

Ιταλία, 2 Ιουλίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/yBBq_2Kgi18