Οι χορωδίες τραγουδούν «Signore delle cime»
στο εναρκτήριο δείπνο

Ιταλία, 30 Ιουνίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/kGyELPCxXfs