Η χορωδία τραγουδά «Τα τρένα που φύγαν»

Sirmione, Ιταλία, 30 Ιουνίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/0C7Fp2PF5cQ