Η χορωδία τραγουδά «Signore delle cime» μαζί με τη γαλλική χορωδία

Sirmione, Ιταλία, 30 Ιουνίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/3Gh6UZa6d9w