Η χορωδία της Φινλανδίας μετά από την παράσταση

Ιταλία, 1η Ιουλίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/2gH-bDtzZ4I