Η χορωδία τραγουδά «Έλα πάρε μου τη λύπη»

Ιταλία, 2 Ιουλίου 2011

(Συμμετοχή στο Festival Corale Verona Garda Estate)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/9PgWUe6jrLE