Η χορωδία τραγουδά «Το γιασεμί»

Dijon Γαλλίας, Δεκέμβριος 2006

(Δεύτερη παράσταση στο ναό της πόλης Is-sur-Tille)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/X9hXtNQVjkY