Οι δύο χορωδίες μαζί τραγουδούν «Τα παιδιά του Πειραιά»

Dijon Γαλλίας, Δεκέμβριος 2006

(Πρώτη παράσταση στην πόλη Salives)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/7cCVXQZzilk