Τα μέλη της χορωδίας δείχνουν τις ικανότητές τους στα κρουστά

Dijon Γαλλίας, Δεκέμβριος 2006

(Διευθύνει ο μαέστρος της γαλλικής χορωδίας)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/fLGCka1hmEA