Η χορωδία τραγουδά «Η Ελένη στο μπαλκόνι»

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Μάιος 2008

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/9KIK5PvZyEI