Η χορωδία τραγουδά «Το δελφινοκόριτσο»

Αθηένου, 10 Νοεμβρίου 2012

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/PT3fQbDvw0c