Η χορωδία τραγουδά «Άσπρα καράβια»

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Μάιος 2008

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/2yphE0T2r1g