Η χορωδία τραγουδά «Κάτω στης Μαργαρίτας τ' αλωνάκι»

Αθηένου, 10 Νοεμβρίου 2012

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/96ILi6s_U7U